இலக்கிய மன்றம்

தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர்ச்சி கொண்ட உலகின் சிறந்த இலக்கிங்களில் ஒன்று, வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன. தமிழ் இலக்கியத்தில் வெண்பா, குறள், புதுக்கவிதை, கட்டுரை, பழமொழி, தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்கள் என பல வடிவங்கள் உள்ளன. தமிழில் வாய்மொழி இலக்கியங்களும் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன.

வரலாறு

தமிழ் இலக்கிய கால வகைப்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்ட வகைப்பாடு பின்வருமாறு:

பழங்காலம்

 • சங்க இலக்கியம் (கிமு 500 – கிபி 300)
 • நீதி இலக்கியம் ( கிபி 300 – கிபி 500)

இடைக்காலம்

 • பக்தி இலக்கியம் – (கிபி 700 – கிபி 900)
 • காப்பிய இலக்கியம் – (கிபி 900 – கிபி 1200)
 • உரை நூல்கள் – (கிபி 1200 – கிபி 1500)
 • புராண இலக்கிம் – (கிபி 1500 கிபி 1800)
 1. புராணங்கள், தலபுராணங்கள்
 2. இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம்

இக்காலம்

 • பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு
 1. கிறிஸ்தவ தமிழ் இலக்கியம்
 2. புதினம்

இருபதாம் நூற்றாண்டு

 • கட்டுரை, சிறுகதை, புதுக்கவிதை, ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை.

இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு

 • அறிவியல் தமிழ், கணினி தமிழ்.

வெவ்வேறு காலக்கட்டங்களில் தமிழ் மொழியானது தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது.

நோக்கம்

இக்கால மாற்றத்திற்க்கான தகவல்களை மாணவர்கள் அறியும் பொருட்டு  இலக்கிய மன்றத்தின் மூலம் மாணவர்களின் திறன்களை அதிகரிக்கச் செய்வதற்காக  கட்டுரைப் போட்டி, பேச்சுப்போட்டி, கவிதைப் போட்டி, வினாடி – வினா போன்றவற்றில் பங்கெடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் திறன்களை மேலோங்கச் செய்வதே இதன் நோக்கமாகும்.

ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர்

வி. நிஷா.